Pierson Field Hockey vs. Babylon 2012 - PhotographyByKurt