Kips Bay Boy's & Girls Club - Phenoms vs. Tigers 6/14/08 - PhotographyByKurt